Rok założenia 01.01.2001

ElektroniczneSystemyZabezpieczeń

Systemy przeciwpożarowe

System przeciwpożarowy (PPOŻ) zgodnie ze swoją nazwą ma chronić przed przykrymi skutkami pożaru. W założeniu ochronie podlegać ma przede wszystkim życie i zdrowie ludzkie, ale też mienie - nasz dobytek.

24 h
608-038-551 515-290-800